Переклад Івана Хоменка, Книга Числа - розділ 29 читає Ігор КозловОсінні свята: новий рік 1-6; велика покута Йом Піппурім 7-11; Кучки 12-39

1 “Сьомого місяця, першого дня місяця, матимете святі збори; жадної важкої роботи не робитимете: буде то день гучних сурем для вас.
2 Принесете всепалення приємного запаху Господеві: одного бичка, одного барана, сімох ягнят однолітків без вади;
3 і офіру до них: питльованої муки, перемішаної з олією, три десятини на бичка, дві десятини на барана
4 і одну десятину на кожне з сімох ягнят,
5 та одного козла на жертву за гріх, щоб справити за вас покуту, -
6 усе те, крім місячного всепалення з офірою до нього й щоденного всепалення з офірою та возливанням до нього, - за обрядом, на приємний запах, як вогненну жертву Господеві.
7 А десятого дня того самого місяця будуть у вас святі збори: будете вмертвляти себе; ніякої роботи не робитимете.
8 І принесете у всепалення приємного запаху Господеві: одного бичка, одного барана, семеро ягнят однолітків без вади;
9 і до них офіру - питльованої муки, перемішаної з олією: три десятини до бичка, дві десятини до барана,
10 по десятині до кожного з сімох ягнят;
11 одного козла на жертву за гріх, окрім жертви за гріх на спокутування та щоденного всепалення з офірами й возливанням до них.
12 П'ятнадцятого ж дня сьомого місяця матимете святі збори; ніякої важкої роботи не виконуватимете й святкуватимете свято на честь Господа сім день.
13 Принесете у всепалення вогненну жертву приємного запаху Господеві: тринадцять бичків, двох баранів, чотирнадцять ягнят однолітків без вади,
14 з офірою до них питльованої муки, перемішаної з олією: три десятини до кожного з тринадцятьох бичків, дві десятини до кожного з двох баранів,
15 по десятині до кожного з чотирнадцятьох ягнят,
16 і одного козла як жертву за гріх, окрім всепалення щоденного з офірою та возливанням до нього.
17 Другого дня дванадцять бичків, двох баранів, чотирнадцятеро ягнят однолітків без вади,
18 з офірою й возливанням до бичків, до баранів та до ягнят, за числом, за обрядом,
19 і одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всепалення з офірою й возливанням до нього.
20 Третього дня одинадцять бичків, двох баранів та чотирнадцятеро ягнят однолітків без вади,
21 з офірою та возливанням до бичків, до баранів та ягнят, за їхнім числом, за обрядом;
22 і одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всепалення з офірою та возливанням до нього.
23 Четвертого дня - десятеро бичків, двох баранів, чотирнадцять ягнят однолітків без вади,
24 з офірою й возливанням до бичків, до баранів та до ягнят, за їхнім числом, за обрядом;
25 і одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всепалення з офірою та возливанням до нього.
26 П'ятого дня - дев'ятеро бичків, двох баранів, чотирнадцятеро ягнят однолітків без вади,
27 з офірою й возливанням до бичків, до баранів та ягнят, за числом, за обрядом,
28 ще й одного козла на жертву за гріх, окрім всепалення щоденного з офірою та возливанням до нього.
29 Шостого дня - восьмеро бичків, двох баранів, чотирнадцять ягнят однолітків без вади,
30 з офірою та возливанням до бичків, до баранів та ягнят, за числом, за обрядом,
31 ще й одного козла на жертву за гріх, окрім всепалення щоденного з офірою й возливанням до нього.
32 І сьомого дня - сімох бичків, двох баранів, чотирнадцять ягнят однолітків без вади,
33 з офірою й возливанням до бичків, до баранів і ягнят, за числом, за обрядом,
34 ще й одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всепалення з офірою й возливанням до нього.
35 Восьмого ж дня будуть у вас урочисті збори; ніякої важкої праці не виконуватимете.
36 Принесете на всепалення вогненну жертву приємного запаху Господеві: одного бичка, одного барана, сімох ягнят однолітків без вади,
37 з офірою та возливанням до бичка, до барана й до ягнят, за числом їхнім, за обрядом,
38 ще й одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всепалення з офірою та возливанням до нього.
39 Оці жертви приноситимете Господеві на ваші свята, окрім обітниць та добровільних приносин ваших на всепалення, офіру, возливання й мирні жертви ваші.”