Переклад Івана Хоменка, Книга Числа - розділ 26 читає Ігор КозловНовий перепис Ізраїля 1-51; поділ землі 52-56; рід левітів 57-65

1 По тому, як мор перейшов, повідав Господь Мойсеєві та Єлеазарові, синові Арона священика:
2 “Перелічіть усю громаду синів Ізраїля, від двадцятьох років і старше, за батьківськими домами їхніми, усіх здатних до війська в Ізраїлі.”
3 І Мойсей з Єлеазаром священиком зробив їм перегляд у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону.
4 Від двадцятьох років і вище, як заповідав Господь Мойсеєві. Сини ж Ізраїля, що вийшли з Єгипетської землі, були:
5 Рувим, первенець Ізраїля. Сини Рувима: від Еноха - родина Енохіїв, від Паллу - родина Паллуїв.
6 Від Хецрона - родина Хецроніїв, від Кармі - родина Карміїв.
7 Це родини Рувимлян. Було їх нараховано 43 730.
8 Сини Паллу: Еліяв.
9 Сини Еліява: Немуел, Датан та Авірам; це ті Датан та Авірам, громадські радники, що ворохобилися проти Мойсея в юрбі Кораха, коли повстали були на Господа, -
10 земля роззявила свої щелепи й проглинула їх із Корахом; і прибічники його загинули, бо вогонь пожер 250 людей, щоб іншим була наука.
11 Сини ж Кораха не загинули.
12 Сини Симеона, за родинами їхніми: від Немуела - родина Немуеліїв, від Яміна - родина Ямініїв, від Яхіна - родина Яхініїв,
13 від Зераха - родина Зерахіїв, від Шаула - родина Шауліїв.
14 Це родини Симеоніїв, 22 200.
15 Сини Гада, за їхніми родинами: від Цефона - родина Цефоніїв, від Хага - родина Хагіїв, від Шуні - родина Шуніїв,
16 від Озні - родина Озніїв, від Ері - родина Еріїв,
17 від Арода - родина Ародіїв, від Арелі - родина Ареліїв.
18 Це родини синів Гада, числом 40 500.
19 Сини Юди: Ер та Онан, що вмерли в Ханаан-землі.
20 Було ж синів Юди, за родинами їхніми: від Шели - родина Шелаїв, від Переца - родина Переціїв, від Зераха - родина Зерахіїв;
21 сини Переца були: від Хецрона - родина Хецроніїв, від Хамула - родина Хамуліїв.
22 Це родини Юди, 76 500.
23 Сини Іссахара, за їхніми родинами: від Толи - родина Толаїв, від Пувви - родина Пувваїв,
24 від Яшува - родина Яшувіїв, від Шімрона - родина Шімроніїв.
25 Це родини Іссахара, 64 300.
26 Сини Завулона, за їхніми родинами: від Середа - родина Середіїв, від Елона - родина Елоніїв, від Яхлеела - родина Яхлееліїв.
27 Це родини Завулона, числом 60 500.
28 Сини Йосифа, за їхніми родинами: Манассія та Ефраїм.
29 Сини Манассії: від Махіра - родина Махіріїв; а Махір мав Гілеада: від Гілеада - родина Гілеадіїв.
30 Це сини Гілеада: від Ієзера - родина Ієзеріїв, від Хелека - родина Хелекіїв,
31 від Асрієла - родина Асрієліїв, від Шехема - родина Шехеміїв,
32 від Шеміди - родина Шемідаїв, від Хефера - родина Хеферіїв.
33 У Целофхада ж, сина Хефера, не було синів, лише дочки; ймення дочок Целофхада: Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца.
34 Це родини Манассії, 52 700.
35 Сини Ефраїма, за їхніми родинами: від Шутелаха - родина Шутелахіїв, від Бехера - родина Бехеріїв, від Тахана - родина Таханіїв.
36 А ось сини Шутелаха: від Ерана - родина Ераніїв.
37 Це родини синів Ефраїма, 32 500. Це сини Йосифа, за їхніми родинами.
38 Сини Веніямина, за їхніми родинами: від Бели - родина Белаїв, від Ашбела - родина Ашбеліїв, від Ахірама - родина Ахіраміїв,
39 від Шуфама - родина Шуфаміїв, від Хуфама - родина Хуфаміїв.
40 Були ж у Бели сини: Ард і Нааман; від Арда - родина Ардіїв, від Наамана - родина Нааманіїв.
41 Це сини Веніямина, за їхніми родинами, 45 600.
42 Це сини Дана, за їхніми родинами: від Шухама - родина Шухаміїв; це сини Дана, за їхніми родинами.
43 Усіх їх числом 64 400.
44 Сини Ашера, за їхніми родинами: від Їмни - родина Їмніїв, від Їшві - родина Їшвіїв, від Брії - родина Бріїв.
45 Сини Брії: від Хевера - родина Хеверіїв, від Малкієла - родина Малкієліїв.
46 А ім'я дочки Ашерової було Сераха.
47 Це родини Ашера, числом 53 400.
48 Сини Нафталі, за їхніми родинами: від Яхцела - родина Яхцеліїв, від Гуні - родина Гуніїв,
49 від Ецера - родина Ецеріїв, від Шіллема - родина Шіллеміїв.
50 Це сини Нафталі, за їхніми родинами, 45 400.
51 Оце сини Ізраїля, що їх нараховано 601 730.
52 Господь промовив до Мойсея:
53 “Між оцими мусить бути поділена земля у спадщину, за числом імен.
54 У кого більше душ, тому даси більшу спадщину, а в кого менше, тому меншу; кожному наділено буде його спадщину за числом нарахованих у переписі.
55 Але земля розділена буде жеребом, і вони Успадкують її за іменами батьківських колін.
56 Як випаде жереб, так буде кожному наділене його спадкоємство, між великим та малим коліном.”
57 А ось число левітів, за їхніми родинами: від Гершона - родина Гершоніїв, від Кегата - родина Кегатіїв, від Мерарі - родина Мераріїв.
58 Це родини Леві: родина Левіїв, родина Хевроніїв, родина Махліїв, родина Мушіїв, родина Корхіїв. А Кегат мав Амрама.
59 Жінка ж Амрама звалась Йохеведа, дочка Леві, що народилася в нього в Єгипті; і породила вона Амрамові Арона, Мойсея та Марію, сестру їх.
60 В Арона ж народились Надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар
61 Надав та Авігу померли, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом.
62 Усіх же нараховано їх чоловічої статі від одного місяця й вище 23 000; їх не пораховано з іншими синами Ізраїля, бо не було наділено їм спадщини поміж ними.
63 Це ті з синів Ізраїля, що їх перелічив Мойсей з Єлеазаром священиком у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону.
64 Між ними не було вже ні одного з тих синів Ізраїля, яких перелічив був Мойсей з Ароном священиком у Синай-пустині,
65 сказав бо був про них Господь, вони цілком вимруть у пустелі; і справді не зосталося з них ні одного, крім Калева, сина Єфунне, та Ісуса Навина.