Від Адама до Ноя 1-32
1
Ось книга родоводу Адама. Коли Бог сотворив людину, він створив її на подобу Божу.
2
Сотворив він їх - чоловіка й жінку, і благословив їх, і дав їм ім'я "людина" тоді, коли сотворив їх.
3
Як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу й на його образ, і дав він йому ім'я Сет.
4
Віку ж Адамового, після того, як народився Сет, було 800 років, і породив він інших синів і дочок.
5
Всього прожив Адам 930 років і аж тоді помер.
6
Як Сетові було 105 років, народився в нього Енос,
7
а породивши його, жив Сет ще 807 років і породив синів та дочок.
8
Всього Сет прожив 912 років аж тоді помер.
9
Як Еносові було 90 років, народився в нього Кинан,
10
а породивши його, жив Енос ще 815 років і породив інших синів і дочок.
11
Усього прожив Енос 905 років і по тому помер.
12
Як Кинанові було 70 років, породив він Магалалієла,
13
а породивши його, жив Кинан ще 840 років і зродив синів та дочок.
14
Всього прожив Кинан 910 років і по тому помер.
15
Як Магалалієлові було 65 років, він породив Яреда,
16
а породивши його, жив Магалалієл ще 830 років і породив інших синів та дочок.
17
Усього прожив Магалалієл 895 років і тоді помер.
18
Як Яредові було 162 роки, він породив Еноха,
19
а породивши його, жив Яред ще 800 років і породив інших синів та дочок.
20
Усього прожив Яред 962 роки й по тому помер.
21
Як Енохові було 65 років, він породив Матусаїла.
22
Енох же ходив з Богом, а породивши Матусаїла, жив іще 300 років і породив інших синів та дочок.
23
Усього прожив Енох 365 років.
24
Енох ходив з Богом, та не стало його, бо Бог узяв його.
25
Як Матусаїлові було 187 років, він породив Ламеха,
26
а породивши його, Матусаїл жив ще 782 роки і породив інших синів та дочок.
27
Усього прожив Матусаїл 969 років і по тому помер.
28
Як Ламехові було 182 роки, він породив сина,
29
і дав йому ім'я Ной, кажучи: "Цей порадує нас у нашій праці та й у трудах рук наших, що їх зазнаємо від ріллі, проклятої Богом."
30
А породивши Ноя, жив Ламех ще 595 років, і народились у нього інші сини та дочки.
31
Всього прожив Ламех 777 років і тоді помер.
32
Як Ноєві було 500 років, він породив Сима, Хама та Яфета.