Переклад Івана Хоменка, Перша книга Хронік - розділ 7 читає Ігор КозловСини Іссахара-Ісаака 1-5; Веніямина 6-12; Нафталі 13; Манассії 14-19; Ефраїма 20-29; Ашера 30-40

1 Сини Іссахара: Тола, Пуа, Яшув та Шімрон - четверо.
2 Сини Толи: Уззі, Рефая, Єрієл, Яхмай, Ївсам та Самуїл, голови батьківських родин Толи, хоробрі вояки в своїх родах. Числом було їх за часів Давида 22 600.
3 Син Уззі: Ізрахія. Сини ж Ізрахії: Михаїл, Овдія, Йоіл, Їшія. Всі вони 5 були головами.
4 В них було за їхніми родовідними списками, за їхніми батьківськими домами, готового до бою війська 36 000, бо в них було багато жінок та синів.
5 Отже, їхніх братів, за всіма родинами Іссахара, хоробрих вояків, занесених у родовідні списки, було всього 87 000.
6 А й у Веніямина було троє синів: Бела, Бехер та Єдіаел.
7 Сини Бели: Ецбон, Уззі, Узієл, Єрімот та Ірі - 5, голови своїх батьківських домів, хоробрі вояки. В їхніх родовідних списках 22 034 було внесено їх.
8 Сини Бехера: Зміра, Йоас, Еліезер, Еліоенай, Омрі, Єрімот, Авія, Анатот та Алемет: усі вони сини Бехера.
9 В їхніх родовідних списках, за їхніми родами, за головами їхніх батьківських домів було 20 200 хоробрих вояків.
10 Син Єдіаела: Білган. Сини ж Білгана: Єуш, Веніямин, Єгуд, Ханаана, Зетан, Таршіш і Ахішахар.
11 Усі ці були сини Єдіаела, за головами батьківських домів, хоробрі вояки, - 17 200, готові виступити військом до бою.
12 І Шуппім і Хуппім, сини Іра. А Хушім син, Ахера.
13 Сини Нафталі: Яхціел, Гуні, Єцер, Шаллум; це сини Білги.
14 Сини Манассії: Асрієл, що його породила наложниця арамійка; вона ж породила й Махіра, батька Гілеада.
15 Гілеад узяв жінку для Хуппіма й для Шуппіма, а жінка його звалась Мааха, сестра ж його була на ім'я Гаммолехет, а брат - Целофхад. У Целофхада були дочки.
16 Мааха, жінка Гілеада, породила сина й дала йому ім'я Переш, а ім'я братові його Шереш. Сини його: Улам та Рекем.
17 Сини Улама: Бедан. Оце сини Гілеада, сина Махіра, сина Манассії.
18 Сестра його Гаммолехет породила Ішгода, Авієзера та Махлу.
19 Сини Шеміди були: Ахіян, Шехем, Лікхі та Аніям.
20 Сини Ефраїма: Шутелах, Беред його син, Тахат його син, Елада його син, Тахат його син,
21 Завад його син, Шутелах його син, Езер та Елад, що їх убили люди з Гату, які народились у цьому краї, бо ті зійшли були, щоб забрати в них череди.
22 Батько їхній Ефраїм довго сумував за ними, і брати його прийшли його розважати.
23 Потім увійшов до своєї жінки, і вона зачала й породила сина, а він дав йому ім'я Верія, бо нещастя спало на його господу.
24 Була ж у нього дочка Шеера. Вона збудувала Бет-Хорон нижчий та вищий та Узен-Шееру.
25 Рефах його син, Решеф і Телах його син, Тахан його син,
26 Ладан його син, Аммігуд його син, Елішама його син,
27 Нун його син, Ісус його син.
28 Посілості їхні та оселі були: Бетел і залежні від нього міста, а на схід - Нааран, на захід -Гезер і залежні від нього міста, і Сихем і залежні від нього міста до Айі і залежних від нього міст.
29 У руках синів Манассії були: Бет-Шеан і залежні від нього міста, Таанах і залежні від нього міста, Мегідо й залежні від нього міста, Дор і залежні від нього міста. У них жили сини Йосифа, сина Ізраїля.
30 Сини ж Ашера: Їмна, Їшва, Їшві, Верія та сестра їхня Серах.
31 Сини Верії: Хевер та Малкієл; цей був батько Берзаїта.
32 Хевер породив Яфлета, Шомера, Хотама та сестру їхню Шуа.
33 Сини Яфлета: Пасах, Бімгал та Ашват. Це сини Яфлета.
34 Сини Шемера, його брата: Рогега, Хувва та Арам.
35 Сини Хотама його брата: Цофах, Їмна, Шелеш та Амал.
36 Сини Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал, Бері, Їмра,
37 Бецер, Год, Шамма, Шілша, Ітран та Беера.
38 Сини Єтера: Єфунне, Піспа та Ара.
39 Сини Улли: Арах, Ханієл та Ріція.
40 Усі ці сини Ашера, голови батьківських домів, добірні люди, хоробрі вояки, старші. Вони були внесені у військові списки, для війни, числом 26 000 чоловік.